ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม กฟผ.จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล เกาะขาม

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม กฟผ.จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล เกาะขาม

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม กฟผ.จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล เกาะขาม

            เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน และโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ และความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลบริเวณอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ และเยาวชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน และมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ทัพเรือภาคที่ 1 โดย พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากนายพิธาน บุญเที่ยง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานสถานีไฟฟ้า ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้แก่อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และประโยชน์ของปะการัง และหญ้าทะเล รวมถึงให้คำแนะนำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยไม่ทำลายระบบนิเวศน์ใต้ทะเล ร่วมปล่อยพันธุ์เต่าทะเล จำนวน 12 ตัว ผู้ร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด เยี่ยมชมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และจุดเต่าทะเลวางไข่บริเวณชายหาด และนำนักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร โรงเรียนมารีวิทย์ และโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ นั่งเรือท้องกระจกชมทัศนียภาพใต้ท้องทะเล ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
สำหรับการมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่อุทยานใต้ทะเลเกาะขามทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น เป็นไปตามโครงการ “สร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเทิดพระเกียรติรอบเกาะขาม ระยะที่ 4” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยอุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 จะนำเงินจำนวนนี้ ไปปรับปรุงโครงสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเทิดพระเกียรติ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมใต้ทะเล ณ อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม ทัพเรือภาคที่ 1 ตามเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!