สระบุรี-ป.ป.ช.ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

สระบุรี-ป.ป.ช.ลงพื้นที่เฝ้าระวังการทุจริตการสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร 

             วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี คทาวุธ คลังนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่สังเกตุการณ์เฝ้าระวังการทุจริตกรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี คือ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
             ในการลงพื้นที่ได้มีการให้ข้อสังเกตและคำแนะนำให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกดังกล่าว และกำชับให้มีการดำเนินการด้วยความโปร่งใสทุกขั้นตอน ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อได้บุคลากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ หากมีข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!