อยุธยา – ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน 20-24 สิงหาคมนี้

อยุธยา – ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน 20-24 สิงหาคมนี้

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                  กรมชลประทาน ประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน 20-24 สิงหาคมนี้

             นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 1- 17 และสำนักเครื่องจักรกล ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ในช่วงวันที่ 20-24 สิงหาคมนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วง 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขัง ล่าสุด กรมชลประทานได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงวันเวลาดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวัตนออก และภาคใต้ เนื่องจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝน พบว่าจะมีปริมาณฝนตกชุมสะสมต่อเนื่อง ประกอบกับ สถานการณ์น้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก อาจส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้ง มีบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

            อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 1- 17 และสำนักเครื่องจักรกล ได้ทำการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ และติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมทั้ง เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิม เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ และเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบรับทราบต่อเนื่อง เพื่ออพยพได้ทันท่วงที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!