สุพรรณบุรี-มอบใบประกาศนียบัตรปิดการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สุพรรณบุรี-มอบใบประกาศนียบัตรปิดการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ภาพ-ข่าว:มงคล/รัตนา/พงศกร สว่างศรี

               พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประเภทลู่ ระดับชาติขั้นพื้นฐานหลักสูตร “National Basic Track Commissaire Course” โดบมีนายขัตติยะ ศรีโสดา เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ และมีมิสเตอร์ ชุน ฮุง เฟรดเดอริก ชาน วิทยากรชาวฮ่องกง วิทยากรจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ(UCI) ชาวฮ่องกง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การอบรมในครั้งนี้ ระยะเวลา 3 วัน
             วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ตัดสินให้มีความรู้ และความสามารถเพื่อนำไปใช้ในการเป็นผู้ตัดสิน และผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้สามารถนำความรู้ และ ประสบการณ์ที่ได้ไปอบรมไปต่อยอด ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน ณ โรงแรมวาสิฏฐีชิตี้ จังหวัดสุพรรณบุรี
                ด้านพลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าต้องขอชื่นชมในความตั้งใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ในการใช้ห้วงเวลาของการอบรมตักตวงความรู้และประสบการณ์เพื่อไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพของพวกท่านในการเป็นผู้ตัดสินทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นแนวนโยบายของผม และยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ ที่จะพัฒนากีฬาจักรยานของประเทศในทุกมิติ เพื่อให้มีความทัดเทียมกับชาติอื่นๆซึ่งหวังว่าการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการ เป็นผู้ตัดสิน รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปสู่การอบรมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!