Category: แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

ประจวบคีรีขันธ์-ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่๑ฯ“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- ธันวาคม 16, 2022

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ        อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อ ... อ่านต่อ

ประจวบคีรีขันธ์-หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ปราณบุรี “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- ธันวาคม 14, 2022

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ        อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อ ... อ่านต่อ

ราชบุรี-ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- ธันวาคม 14, 2022

 ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ        อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่ ... อ่านต่อ

ราชบุรี-บริษัทยูเนี่ยนราชบุรี 1992 จำกัด ร่วม”รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- ธันวาคม 14, 2022

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ           อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ว ... อ่านต่อ

กาญจนบุรี-ร้าน 789 ล้อแม็กซ์ ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- พฤศจิกายน 20, 2022

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ        อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อ ... อ่านต่อ

กรุงเทพ-คุณธนภูมิ โลจนวณิช ร่วมสนับสนุน”รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- พฤศจิกายน 10, 2022

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ             อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล ... อ่านต่อ

กาญจนบุรี-หจก.ทรัพย์พนาพรขนส่ง“ร่วมสนับสนุนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- พฤศจิกายน 10, 2022

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ             อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!