ปราจีนบุรี-กลุ่มปราจีนเข้มแข็งรวมตัวต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ

ปราจีนบุรี-กลุ่มปราจีนเข้มแข็งรวมตัวต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ทองสุข สิงห์พิมพ์

             เคลื่อนขบวนรถกระบะ-โชว์ป้าย-แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ถึงผลมลพิษที่จะตามมา อาทิ บ้านเราจะเต็มไปด้วยขยะอุตสาหกรรมจะมีโรงคัดแยกกองขยะโตๆเต็มพื้นที่ จะมีการแย่งน้ำจากชุมชนเช่นน้ำใต้ดิน น้ำบึงโคกมะม่วง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต .เพิ่มมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ปัญหาสุขภาพที่จะตามมาของคนในชุมชน เช่น โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ และปัญหาที่จะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากน้ำเสียที่ปล่อยมามีสารเคมีทำให้ใบเหลือง ใบหงิก
             วันนี้ 12 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า ได้รับแจ้งที่วัดลาดไพรจิต ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตัวแทนกลุ่มปราจีนเข้มแข็งร่วมกับตัวแทนชาวบ้านตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ได้ร่วมกันออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลลาดตะเคียน โดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 13 ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ทางกลุ่มปราจีนเข้มแข็งอ้างอิงว่า พื้นที่หมู่ที่ 1 และรอยต่อหมู่ที่ 13 กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และ มีการกว้านซื้อที่ดินไว้เพื่อเป็นสถานที่เก็บเศษขยะอุตสาหกรรม
             ก่อนหน้าได้มีการทำประชาพิจารณ์ของทางโรงงานไปแล้ว เกรงกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรือ ภาวะมลพิษ ติดตามมา จึงรวมตัวกันนำรถติดเครื่องขยายเสียงออกประชาสัมพันธ์รอบหมู่บ้านและจะแจกใบปลิว โชว์ป้าย “ ต้องไม่มีโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ต้องไม่มีโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่” คัดค้านแสดงพลัง และ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์การออกประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ 5 เหตุผลที่ต้องร่วมกันต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ ดังนี้ 1.บ้านเราจะเต็มไปด้วยขยะอุตสาหกรรมจะมีโรงคัดแยกกองขยะโตๆเต็มพื้นที่ 2.จะมีการแย่งน้ำจากชุมชนเช่นน้ำใต้ดิน น้ำบึงโคกมะม่วง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 3.เพิ่มมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน 4.ปัญหาสุขภาพที่จะตามมาของคนในชุมชน เช่น โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ 5.ปัญหาที่จะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากน้ำเสียที่ปล่อยมามีสารเคมีทำให้ใบเหลือง ใบหงิก ผลประโยชน์ที่จะได้รับมีแค่ข้อเดียวคือ จ้างแรงงานท้องถิ่น จ้างงาน 100 คน ผลกระทบ 200,000 คน ทางออกทางเดียวต้องไม่มีโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่
             นายสมนึก แย้มกลิ่น ตัวแทนกลุ่มปราจีนเข้มแข็งกล่าวว่า กลุ่มปราจีนเข้มแข็ง ไม่อยากให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ทั้ง 3 โรงโดยเด็ดขาด เกรงว่าผลกระทบภาวะมลพิษต่าง ๆจากโรงไฟฟ้าขยะจะทำให้มลพิษเกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มปราจีนเข้มแข็งได้รวมตัวกันคัดค้านและต่อต้านมิให้สร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียน มานานแล้ว และก็จะต่อต้านให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าได้

            นายสมบัติ พรหมประเสริฐ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 13 กล่าวว่าทราบว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะถึง 3 โรงในพื้นที่หมู่ที่ 1 ซึ่งติดกับหมู่ที่ 13 คนมาหาซื้อที่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 จำนวนหลายร้อยไร่ เพื่อเป็นที่จัดเก็บกองขยะ เศษขยะอุตสาหกรรมคัดแยก ตนเองได้ไปดูงานมาแล้วหลายพื้นที่ คิดว่าเป็นอันตรายทุกอย่างที่มากับเศษขยะจึงรวมตัวกันต่อต้าน โดยกลุ่มปราจีนเข้มแข็งอยากจะนำสิ่งดีๆให้กับประชาชนและลูกหลานอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!