ศรีสะเกษ-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินถวายวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ศรีสะเกษ-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินถวายวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดบ้านเพียนาม และ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจียงศรีมงคลวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยอธิบดีกรมทางหลวง ได้เดินไปทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่โต๊ะหมู่ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ รับผ้าพระกฐิน อุ้มประครองยืนตรง ถวายความเคารพ เดินเข้าสู่พระอุโบสถ วางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 จุดธูปเทียนบูชาพระประธานพระอุโบสถ
           จากนั้น ลุกไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธานมอบให้เจ้าหน้าที่อุ้มประคองผ้าพระกฐิน ประนมมือหันหน้าไปทางพระประธานพระอุโบสถ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 6 ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์กระทำสังฆกรรม พิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พิธีถวายเงินทอดกฐิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,558,134 บาท พระสงฆ์อนุโมทนากฐิน โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีต รมว.กระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ. ศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายธเนศ เครือรัตน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคเพื่อไทย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้บริหารระดับสูงของกรมทางหลวง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวศรีสะเกษมาร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก
           ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ซึ่งในการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ได้มีการปวารณาถวายจตุปัจจัย ถวายพระราชกุศล มีรายการดังต่อไปนี้ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม 4,248,288 บาท ถวายพระครูวิจิตรสุนทรธรรม 5,000 บาท ถวายพระคู่สวด 2 รูปๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท ถวายพระอันดับ 43 รูปๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท บำรุง ร.ร.พระปริยัติธรรม 1 ร.ร.40,000 บาท บำรุงสถานศึกษา 2 ร.ร.80,000 บาท ให้ทุนการศึกษาวงดุริยางค์ ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,558,134 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!