ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายร่วมกับเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ สัมมนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค AI

ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายร่วมกับเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ สัมมนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค AI

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

          วันที่ 14 มีนาคม 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพุทธโลก WAB ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพุทธนานาชาติ สำนักต่างประเทศ, สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานสัมมนาพุทธศาสนานานาชาติ ในหัวข้อ “มหากรุณาและอนาคตการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม Media Room อาคาร 100 ปี ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
          ภายในงานมีชาวพุทธ และองค์กรนานาชาติกว่า 10 ประเทศร่วมงาน อาทิ เมียนมา กัมพูชา อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ อุซเบกิสถาน ไทย เป็นต้น การนี้ได้รับความเมตตาจาก พระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พระอนุรุทธะ เลขาธิการองค์กรยุวสงฆ์โลกกล่าวแสดงความยินดี อนุโมทนา และ พระ ดร.พรชัย พลวธมฺโม ประธานองค์การพุทธโลก กล่าวให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยาย โดย วิทยากรนานาชาติ 7 ท่าน ได้แก่ พระสังฆเสนา ประธานศูนย์สมาธินานาชาติจากลาดัก อินเดีย ได้บรรยายสรุปว่า โลกต้องการความเมตตากรุณา เพื่อยุติความขัดแย้ง มหากรุณาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องปลูกฝังในจิตใจทุกคน และนำไปสู่การปฏิบัติติทั้งรวมถึงรู้จักคุณของธรรมชาติ รอบตัวด้วย ต่อด้วย คุณเฟดดริกคิน โซมานอฟ กงสุลใหญ่อุซเบกิสถานประจำประเทศไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเอเชียกลาง และเส้นทางสายไหม ที่ปัจจุบันพร้อมเปิดต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเจ้าไปชม
          ด้าน พระธรรมศีลา ภิวังสา อธิการบดีมหาวิทยาลัยบาลีพุทธนานาชาติ เนปิดอว์ เมียนมา บรรยายเรื่อง มหากรุณา เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ ภิกษุณีหมิงหยู ประธานองค์กรสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา จากไต้หวัน บรรยายสรุปสตรีพุทธดีเด่นผู้อุทิศตน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ พระมหาวุฒิชัย วุฒิชโย ประธานโครงการทุนการศึกษานานาชาติ สถาบัน DCI ได้นำเสนอโครงการ สำหรับภิกษุ สามเณร ฆราวาส อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่ต้องการบวชเรียน เรียนธรรมปฏิบัติ และภาษาฟรีในไทย ต่อด้วย ศ.นพ.ดร.วิชัย เอกทักษิณ บรรยายในเรื่องอาหารแห่งศานติ หรือ วิสุทธิมัง ฯ ควบคู่ไปกับการขจัดน้ำเหลืองที่ไม่ดีในร่างกาย
          พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้นำเสนอผลการศึกษาในหัวข้อ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค AI” โดยให้แนวโน้มของพุทธศาสนาในอนาคตว่า 1.แม้ในยุค AI แต่ทรัพยากรบุคคลต้นแบบยังเป็นปัจจัยสำคัญต่องานเผยแผ่, 2.ต่อไปการเผยแผ่ จะไม่ใช้ศาสนานำ แต่เน้นสมาธิและหลักธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น, 3.การใช้ social media เช่น Clip VDO สั้นๆ ช่วง 30 วินาที – 3 นาที เหมาะสมคนในสังคมปัจจุบัน ที่คุ้นเคยกับ Tik Tok , shorts vdo ในยูทูบ , reels ใน face book 4.การสร้างเครือข่าย เพื่อความร่วมมือสามัคคี และจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น และ 5.แนวโน้มคนทั่วไปเข้าวัดแบบกว้างและไม่ลึก คือ เข้าวัดหลากหลายมากขึ้น แต่มาเพื่อทำบุญขอพร แต่ปฏิบัติธรรมทางศาสนาน้อยลง 6.ขนาดของสถานที่หรือวัด ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนัก เพราะคนบวชและเข้าวัดน้อยลง เนื่องจากศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อ Social Media มากขึ้น ฯลฯ นอกจากนี้ ภายในงานมีการมอบ “รางวัลมหากรุณา” ( The Great Compassion ) สำหรับผู้อุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ ปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา รวม 15 รูป/คน และ การถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์นานาชาติที่มาร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชา อันเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ มอบอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แด่พุทธสาวก 1,250 รูป เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติแล้ว ยังเป็นการจัดงานเพื่อฉลองครบ 53 ปี วัดพระธรรมกายอีกด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!