ปราจีนบุรี-ร้อนทะลุเกิน 40 องศา เกิดไฟป่าบนเทือกเขาสมอปูน..บนเขาใหญ่มรดกโลกเนื้อที่กว่า 300 ไร่

ปราจีนบุรี-ร้อนทะลุเกิน 40 องศา เกิดไฟป่าบนเทือกเขาสมอปูน..บนเขาใหญ่มรดกโลกเนื้อที่กว่า 300 ไร่

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ณัฐนันท์(ดาว)

               เมื่อเวลา 18.30 น.วันนี้ 26 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ปราจีนบุรี (กอ.ปภ.จ.ปราจีนบุรี) มีรายงานสถานการณ์แจ้งต่อ นายรณรงค์ นครจินดา ผวจ. ปราจีนบุรี โดยระบุว่า  ตามที่เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 67 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ปราจีนบุรี (สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี) ได้รับแจ้งจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ว่า วันที่ 25 เม.ย. 67 เวลา 09.00 น. เกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าบริเวณเขาสมอปูน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
             นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ ริมอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง หมู่ที่ 14 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายเจริญ เมฆตรง ผอส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นางมาละนี จินดารัตน์ หน.สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายสมฤกษ์ ศุภมิตรกฤษณา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายเริงณรงค์ นิ่มนวล ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ นายมณต์มณัฏฐ์ เสมสวัสดิ์ ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นายนุกูล สีแก้ว รองนายก อบต.เนินหอม นายปริวรรค สิงโต รองนายก อบต.เนินหอม นายธิติ กิตติวิทิตคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ว่าที่ร.ต.ทนงศักดิ์ สุวรรณเตมีย์ หน.ฝ่ายแผนฯ สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี ร่วมปฏิบัติในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลและอากาศยาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลำเลียงเจ้าหน้าที่ เสบียงอาหาร น้ำดื่ม เครื่องมือ อุปกรณ์ และสับเปลี่ยนกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 60 คน ขึ้นไปดับไฟป่าบนเขาสมอปูน ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 67 เป็นต้นมา สถานการณ์ปัจจุบัน ใช้เครื่องเป่าลม และคราดเหล็กลาโค่ จัดทำแนวกันไฟ /ใช้ไม้ตบไฟ ดับไฟที่ลุกไหม้ในจุดต่างๆ และใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งติดตั้งตะกร้าลำเลียงน้ำขึ้นไปดับไฟป่า
              เวลา 13.00 น. มีหน่วยงานสนับสนุนศูนย์บัญชาการฯ ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุน ดังนี้ รถบรรทุกน้ำ ขนาด10000ลิตร จำนวน 1 คัน แจ้ง รพ.สต.บ้านห้วยเกษียร สนับสนุน พยาบาล/เจ้าหน้าที่ พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า เทศบาลตำบลนาปรือสนับสนุนน้ำดื่ม 40 แพ็ค ต่อมา นายชุติเดช กมนณชณุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณเขาสมอปูน ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่ามรดกโลก พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการควบคุมไฟป่าจากจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิง เทรา และจากฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าต่างๆ รวมแล้วประมาณ 60 คน โดยมีนายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รายงานสถานการณ์
             นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ในการดับไฟป่าเขาสมอปูนได้การสนับสนุนอากาศยานเฮลิปค็อปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม ในการบรรทุกน้ำไปโปรยบริเวณจุดที่เกิดไฟรุนแรง เพื่อเพื่มความชื้นและลดอุณหภูมิทำให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเข้าไปทำงานได้ง่ายขึ้น รวมทั้งช่วยในการลำเรียงกำลัง ขนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือดับไฟป่า รวมทั้งอาหารและน้ำดื่ม เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเกิน 40ํ มาตลอดหลายวัน ทำให้เชื้อไฟแห้งกรอบง่ายต่อการติดไฟและรุกลาม  อย่างไรก็ดีวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟและควบคุมไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัด ในภาวะที่ควบคุมได้แล้ว คาดว่าภายในช่วงค่ำวันนี้ (26เม.ย.) จะสามารถดับไฟที่กำลังลุกลามได้ทั้งหมด ส่วนไฟสุมขอนที่ลุกขอนไม้ ตอไม้ จะวางกำลังให้ตามเก็บตามดับให้สนิทจนมั่นใจว่าจะไม่สารถปะทุรุกลามได้อีก สำหรับความเสียหาย ไฟป่าได้ไหม้พื้นที่ไปแล้วประมาณ 300 ไร่ ในการปฏิบัติการดับไฟครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งฝ่ายปกครอง ป้องกันภัยจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสนับสนุนรถน้ำและน้ำดื่ม เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข จัดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บริการ
              สำหรับไฟป่าเขาสมอปูนนั้น เมื่อวานนี้ (25 เม.ย.) กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ไปดับไฟที่น้ำตกตะคร้อ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยใช้ฮอลำเลียงคน กัปตัน หรือ นักบินของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเห็นไฟไหม้ ที่เขาสมอปูน ได้แจ้งให้ทราบและเริ่มดับไฟทันที และวันนี้ นายชุติเดช กมนณชณุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1(ปราจีนบุรี)ได้มาบัญชาการดับไฟด้วยตนเอง ท่านอธิบดีกำชับสั่งการและบูรณาการให้ดับไฟโดยเร็ว วิธีการเนื่องจากอยู่ในเขาได้ใช้ ฮ.ลำเลียงคน ถ้าเดินเท้าก็ 2 วัน พื้นที่ไฟไหม้ป่าเป็นไฟไหม้หญ้าและลานหิน ซึ่งมีซอกหินยากแก่การดับ ซึ่งอากาศร้อนมากคาดว่าวันนี้(26เม.ย.) น่าจะ จบภารกิจ สำหรับสัตว์ป่า ย่อมมีผลกระทบบ้าง แต่น้อยเนื่องจากเป็นป่าหิน ในการป้องกัน heat Stroke ของเจ้าหน้าที่ ให้ดื่มน้ำมากๆ ถ้ารู้สึกอาการไม่ดีก็ให้พักผ่อน กำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 -60 นาย ภารกิจ ในการดับไฟป่าตั้งแต่เมื่อวาน(25เม.ย.) ดับทั้งวันและกลางคืน มีเจ้าหน้าที่ 30 นาย ค้างคืน เช้าไปดูอีกยังไม่ดับ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปดับอีก นายชัยยากลาวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!