นครสวรรค์-มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับ กสทช.และ กทปส. จัดอบรมผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์

นครสวรรค์-มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับ กสทช.และ กทปส. จัดอบรมผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์

นครสวรรค์-มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพร่วมกับ กสทช.และ กทปส. จัดอบรมผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย  เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไม้หอมรีสอร์ท อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดร.สุภารักษ์ จูตระกูล คณะบดีนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือ” ซึ่งสามารถทำงานเป็นอิสระ ให้กับสื่อมวลชนต่างๆ ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รังสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)พร้อมด้วย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กทปส.)
             ซึ่งการจัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือสามารถทำงานเป็นอิสระ ให้กับสื่อ มวลชนต่าง ๆ ผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่/ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e – reporter) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตระหนักถึงหลักทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการนำเสนอข่าว เพื่อออกแบบ และดำเนินการแสดงผลงานของผู้สื่อข่าว/หน่วยงานสื่อมวลชนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินจริยธรรมและคุณธรรมที่ควรปฏิบัติตามหลักกามาลสูตร เพื่อสร้างแกนนำต้นกล้านักข่าวรุ่นใหม่ในการพัฒนาและความสามารถทำงานเป็นอิสระให้กับสื่อมวลชนต่างๆในพื้นที่ภูมิประเทศที่ไกลๆ  ภาคเช้ามี ผศ.ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บรรยายหัวข้อ การตระหนักถึงทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการนำเสนอข่าว สำหรับหลักสูตรที่ 2 เป็นหัวข้อการทำวิดีโอด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว โดย ดร.ศราวุธ ศรีทองคำ หรือ อาจารย์หนุ่ม จากมหาวิทยาลัยบูรพา  ภาคบ่ายเป็นการบรรยายและการลงมือปฎิบัติจริงในหัวข้อคุณสมบัติของนักข่าว และวิธีการนำเสนอข่าว โดย เจ้าพระยา ท่าพระจันทร์ หรือ”พี่ไหม” ผู้สื่อข่าวมืออาชีพชื่อดังของประเทศไทย พร้อมมีการนำเสนอการรายงานสดแบบจำลองการเลือกตั้งผู้แทนราษฏรเป็นกลุ่ม ซึ่งผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มทำได้เป็นอย่างดี
             ในส่วนสุดท้ายของการประชุมในวันนี้คือ หลักสูตรที่ 4 เรื่อง การออกแบบประเมินผู้สื่อข่าวและคู่มือประเมินคุณธรรมจริยธรรม โดย ผศ.ดร.สุดาภรณ์ อรุณดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  สำหรับการประชุมในวันนี้จากการประเมินผลจากผู้เข้าร่วมประชุม ผลปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง วิทยากรทุกคนให้ความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ห้องประชุม. สถานที่ประชุม อาหารและอาหารว่างอยู่ในเกณฑ์ดี เวลาการประชุมควรเพิ่มมากกว่านี้

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!