ตาก-อ.พบพระ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน

ตาก-อ.พบพระ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน

ตาก-อ.พบพระ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน

ภาพ/ข่าว:เชาวลิต  วิกุลชัยกิจ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด ตามภารกิจ MOU ของปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ ชั้น2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!