อุบลราชธานี-อำเภอนาตาล เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

อุบลราชธานี-อำเภอนาตาล เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

อุบลราชธานี-อำเภอนาตาล เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล / ผอ.ศป.ปส.อ.นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอนาตาล รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ในระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 66 รวม 15 วัน ณ สวนพุทธบูชา ป่าเฉลิมพระเกียรติ บ้านหนองไก่ป่า หมู่ 11 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลฯ โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะวิทยากร ชุดปฏิบัติการครูพี่เลี้ยง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และ ในโอกาสเดียวกันนี้ นายอำเภอนาตาล ได้บรรยายพิเศษและให้โอวาทผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในครั้งนี้ด้วย
             สำหรับโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ ข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจ เพื่อผู้เสพยาเสพติดจะได้รับการช่วยเหลือตามหลัก “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความเข้าใจ พร้อมต่อยอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 27 เม.ย. 2566 จนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!