นครสวรรค์-ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณา งปม.

นครสวรรค์-ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณา งปม.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            รองผู้ว่าฯ พร้อม นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณา งปม. พัฒนาแนวปฏิบัติ

              เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคมนี้ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคมคนพิการ สมาคมคนตาบอด สปสช. แพทย์เฉพาะทางด้านการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมการประชุมกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์

             โดยในการประชุมนางสาวทัศนีย์ โชติกเจริญสุข รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข เลขานุการกองทุนฯ นำเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้คือ
1. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ รายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
2. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ รายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1
3. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ รายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
4. รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ รายงานการรับเงิน – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
5. แผนการเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565
6. หลักเกณฑ์ แนวทาง และข้อกำหนดในการตรวจสอบกลั่นกรอง ค่าใช้จ่ายกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
7. การปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครสวรรค์
8. การปรับแก้ไขคำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบ กลั่นกรอง การเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
ซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้ไขบางส่วนตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ และเห็นชอบในเรื่องที่รายงานและนำเสนอ

             ” ที่จะประชุมในวันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านทราบที่มาของเงินกองทุน และร่วมกันเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุน ให้สามารถปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางด้านต่างๆ ซึ่งทางกองทุนฟื้นฟูยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้โดยสะดวก และเกิดผลประโยชน์ที่ดีแก่หน่วยงานกับผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!