ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบ้านเฮ..หลังที่ประชุมเห็นชอบให้สร้างสะพานไม้ไผ่ หมู่ 8 แม่รำพึง

ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบ้านเฮ..หลังที่ประชุมเห็นชอบให้สร้างสะพานไม้ไผ่ หมู่ 8 แม่รำพึง

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

                วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ.หอประชุมชั้น 3 อำเภอบางสะพาน นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการให้นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานเป็นประธานจัดการประชุมหาหารือเรื่องสะพานไม้ไผ่เชิงอนุรักษ์หมู่ 8 แม่รําพึงชื่อดังของอำเภอบางสะพานชำรุดเพื่อหาทาง สร้างซ่อมให้เป็นสะพานไม้ไผ่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่ 8 แม่รำพึงที่ชำรุดไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ โดยมีนายชัชนรินทร์ ชัชวงศ์วาลย์ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สทช 3 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง พร้อมด้วยนายพีระ ร่วมพุ่ม รองนายก อบต. แม่รำพึง นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำนันตำบลแม่รำพึง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 แม่รำพึง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 แม่รำพึงและสมาชิกอบต.พร้อมด้วยนายทิพย์รื่นเกษมชี้แจงที่มาที่ไปของการสร้างสะพานสร้างสะพานไม้ไผ่หมู่ 8 แม่รำพึงเชื่อมสะพานไม้เคี่ยมหมู่ 5 แม่รำพึงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสาเหตุที่ไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้
              โดยนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานกล่าวว่าการประชุมเรื่องสะพานไม้ไผ่หมู่ 8 แม่รำพึงชำรุด ในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ทุกภาคทุกส่วนมีความเห็นชอบด้วยเรื่องการสร้างสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนสะพานเก่าที่พังชำรุด โดยให้ผ่านการประชุมของหมู่บ้าน ลงประชามติผ่าน เพื่อให้ของบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงตั้งงบประมาณผ่านสภาดำเนินการและผ่านกระบวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่ ที่สำคัญก็คือการก่อสร้างต้องไม่ทำลายพื้นที่ป่า และให้น้อยที่สุด ก็สามารถทำได้หลังจากที่โครงการได้รับอนุญาตในหมู่บ้านแล้ว ก็จะมีผู้ดูแลซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับอำเภอมีนายอำเภอเป็นประธานเป็นคนกำกับอีกทีว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาต้องให้ความเห็นชอบที่เสนอมา
               ขั้นตอนที่ 1 ที่เราต้องทำร่วมกันก็คือณ.ตอนนี้สะพานหมู่ 5 แม่รำพึงได้ผ่านขั้นตอนของงบประมาณอบต. แม่รำพึงแล้วและอยู่ในแผนก็จะดำเนินการในปี 67ฉะนั้นมันจะเหลือแค่ของหมู่ 8 ซึ่งจะต้องดำเนินการประ ชุมประชาคมของหมู่บ้านเพื่อบรรจุแผนเรื่องการดำเนินงานก่อสร้างสะพานให้อยู่ในแผนก่อนภายในปีนี้ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันงบประมาณแผน รับโครงการของปี 68 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงจะไม่ทัน ขั้นตอนที่ 2 ก็คือสำรวจออกแบบแล้วก็ประมาณการก่อสร้างสะพานหรือจุดชมวิวหรือสถานที่จำหน่ายสินค้าในบริเวณป่าในเมืองอันนี้โดยประสานกับทางหมู่บ้านว่าจะดำเนินการตามแนวทางไหนที่เป็นประโยชน์กับหมู่บ้านของท่านก็ไปสำรวจออกแบบเป็นหน้าที่ของ อบต. ขั้นตอนที่ 3 คือเสนอแผนงานโครงการต่อคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งนายอำเภอเป็นประธานกับการเปิดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการต่างๆ
               หลังจากนั้นโครงการเสร็จแล้วก็เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงก็จัดการก่อสร้างอันไหนที่มีงบประมาณเกินศักยภาพ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึงทางอำเภอ ก็จะนำเสนอทางจังหวัดต่อไปเพื่อให้เชื่อมกันให้ได้ก่อน จะแนวไหนทางได้ การบริหารจัดการเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน กลุ่มเกษตรกร ที่ ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งจะประกอบด้วยคนของหมู่ 8 เป็นคณะกรรมการหรือกลุ่มตรงนี้ในการบริหารจัดการหลังจากนั้นต่อไปว่าจะทำยังไงกับสิ่งที่มีต่อไป นี้คือ 3 ขั้นตอนที่จะสรุปตรงนี้นายสุทินประเสริฐศักดิ์นายอำเภอบางสะพาน กล่าว
                ด้ายนายชัชนรินทร์ ชัชวงศ์วาลย์ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สทช 3 กล่าวว่าในพื้นที่ป่าในเมืองหมู่ 5 และหมู่ 8 ได้ทำโครงการขออนุมัติจากท่านอธิบดีโสภณสมัยปี 62 ได้รับอนุมัติให้เป็นป่าในเมืองพื้นที่ 65 ไร่ มีระยะเวลาถึง 62 ถึงปี 65 ซึ่งได้หมดอายุก็ได้ประสานกับทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ทำตัวโครงการใหม่ โดยมีท่านนายอำเภอ แล้วก็ทางท่านนายก และทางกำนัน ทางผู้นำท้องถิ่น เมื่อทำเอกสารเสร็จแล้วก็จะส่งให้อธิบดี ลงนาม โดยท่านอธิบดีท่านใดสอบถามถึ่งเรื่องนี้อยู่ ผมก็นำเรียนท่านไปว่าอยู่ระหว่างโครงการตัวใหม่แทนตัวเก่าปี 2562 ถึง 2565 หมดสัญญาโครงการใหม่นี้คาดว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์คงแล้วเสร็จเมื่อถึงมือท่านอธิบดีเซ็นลงนาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!