อุตรดิตถ์ – พ่อเมืองพิชัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

อุตรดิตถ์ – พ่อเมืองพิชัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ

ภาพ / ข่าว:เอนก ธรรมใจ

              วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.ป.ก.อุตรดิตถ์) ดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เกษตรกร ชุมชน ในการดูแล รักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดความยั่งยืน โดยมีนายปิยะศักดิ์ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาอิซาง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ณ ป่าชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลนายาง หมู่ที่ 1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!