นครสวรรค์-อบจ.ประชุมคณะทำงาน พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจน

นครสวรรค์-อบจ.ประชุมคณะทำงาน พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           อบจ.ประชุมคณะทำงาน พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ของนักเรียนในนครสวรรค์ เรียน มัธยม ป.ตรี

              เมื่อเวลา 13:30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ ดร.อร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษาฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณาในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักเนียน นักศึกษาที่เป็นชาวนครสวรรค์ แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2565 (ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565) และโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ระดับอนุปริญญา แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

             โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาขอความเห็นชอบผู้ที่ขอรับทุนการศึกษา ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายต่อเนื่อง จำนวน 66 ราย รายใหม่ จำนวน 57 ราย รวม 123 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายต่อเนื่อง จำนวน 138 ราย รายใหม่ จำนวน 25 ราย รวม 163 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 286 ราย เป็นเงิน 735,000 บาท และระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี ภาคเรียนละ 16,500 บาท แต่ไม่เกิน33,000 บาท /ภาคเรียน ประกอบด้วยรายต่อเนื่อง จำนวน 49 ราย และรายใหม่ 225 ราย รวม 274 ราย เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,886,360 บาท ซึ่งการมอบทุนในโครงการนี้ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก และเยาวชน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ” ทางอบจ. เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งการ การศึกษาจะสามารถพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความคิด ความสามารถสูงขึ้นได้ จึงจัดสรรงบประมาณมาเป็นทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลน ได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ขอให้ทุกคนที่ได้ทุนการศึกษาไป จงขยันและตั้งใจเรียน ” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!