อยุธยา – รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ยากไร้ อ.ภาชี

อยุธยา – รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ยากไร้ อ.ภาชี

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ยากไร้ อ.ภาชี

            เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์อำเภอภาชี พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอภาชี ปฎิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอภาชีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ยากไร้ นายบุญรอด เทียมสัมฤทธิ์ ต.กระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา โดย พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก มอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค ข้าวสาร จำนวน 30 กิโลกรัม และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาทเหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง พัดลม จำนวน 1 ตัว หม้อหุงข้าว จำนวน 1 ใบ และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท ส่วนทางด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และมุ้ง จำนวน 1 หลัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!