สุพรรณบุรี-ชาวบ้านทุ่งดินดำร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้น

สุพรรณบุรี-ชาวบ้านทุ่งดินดำร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้น

 ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี 

        หลายปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ วิกฤติภัยแล้งเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวบ้านทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำทำนาทำการเกษตร กระทั่งมีพายุฝนเข้ามาทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยแต่ชาวบ้านทุ่งดินดำ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง ได้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสช่วยกันรักษาความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าเขาเพื่อรักษาป่าและแหล่งน้ำด้วยการร่วมกันสร้างฝายชะน้ำให้พื้นที่ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์

         ที่ จ.สุพรรณบุรี นายมนตรี คำตัน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโข้ง นายวิทยา ศรีบุญเพ็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโข้ง นางอัจฉรา ศศิประภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บ้านโข้ง นายสมพงษ์ ปรางรัศมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บ้านโข้ง ชาวบ้านทุ่งดินดำ ชาวบ้านจิตอาสา ในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา จาก กศน.ต.บ้านโข้ง และเยาวชน เกือบ 100 คนช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำที่ป่าชุมชนบนภูเขาบ้านทุ่งดินดำ หมู่ 4 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งบริเวณที่สร้างฝายชะลอน้ำนั้นเป็นร่องน้ำจากยอดเขาที่เป็นต้นน้ำไหลลงไปด้านล่างซึ่งมีพื้นที่การเกษตรเช่นไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง และนาข้าว
         นางอัจฉรา ศศิประภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บ้านโข้ง กล่าวว่าเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาได้เกิดภาวะภัยแล้งอย่างหนักทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะ ต.บ้านโข้ง และที่บนภูเขาทุ่งดินดำแห่งนี้ต้นไม้ใหญ่น้อยรวมถึงสัตว์ป่าหลายชนิดรวมทั้งอาหารป่า ได้รับผลกระทบต้นไม้แห้งตายทำให้เกิดไฟป่าบ่อยครั้ง กระทั่งมีพายุเข้ามีฝนตกในพื้นที่ทำให้มีน้ำจากบนภูเขาไหลลงมาด้านล่างทำให้พื้นที่ทางเกษตรเช่นไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลังที่อยู่บริเวณเชิงเขาได้รับความเสียหาย ดังนั้นพวกเราชาวตำบลบ้านโข้ง จึงปรึกษาหารือกันว่าจะต้องช่วยกันรักษาป่าชุมชนบนภูเขาทุ่งดินดำแห่งนี้ให้มีความชุ่มชื้นสมบูรณ์ไว้มากที่สุดจึงมาช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำกันขึ้นทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของชุมชนเมื่อป่ามีความสมบูรณ์ก็จะมีแหล่งอาหารให้พี่น้องชาวบ้านหมู่4 และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามาหาเก็บไปขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
          นอกจากฝายชะลอน้ำแห่งนี้จะช่วยทำให้ป่ามีความชุ่มชื้นแล้วยังกลายเป็นน้ำตก เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ที่เขาถ้ำโบสถ์ซึ่งอยู่ใกล้กันยังมีถ้ำให้เข้าไปเที่ยวชมภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อย มีรูปร่างลักษณะต่างๆ จำนวนมาก และมีน้ำหยด ไหลออกจากหินย้อยภายในถ้ำ ธรรมชาติได้สรรสร้างไว้ให้อย่างสวยงาม อย่างไรก็ตามขอฝากพี่น้องประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติของ ต.บ้านโข้ง แห่งนี้แล้วขอให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาไว้สิ่งไหนที่สวยงามท่านอยากได้ให้ถ่ายภาพเก็บไว้ดูอย่าทำลายและที่สำคัญอย่าทิ้งขยะไว้ในป่าชุมชนของเรา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!