อยุธยา – เร่งสูบน้ำออกจากทุ่งรับน้ำบางบาลช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวกว่า 2,000 ไร่

อยุธยา – เร่งสูบน้ำออกจากทุ่งรับน้ำบางบาลช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวกว่า 2,000 ไร่

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

          ชลประทานจังหวัดพระนครศรียุธยา เร่งสูบน้ำออกจากทุ่งรับน้ำบางบาลช่วยเหลือเกษตรกรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวกว่า 2,000 ไร่

              นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้รับการร้องขอจาก เกษตรกร ในพื้นที่ ตำบลทางช้าง ตำบลบ้านคลัง และตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำทุ่งบางบาลที่มีปริมาณน้ำจากน้ำฝน เอ่อท่วมพื้นที่นาข้าวที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวจำนวนกว่า 2,000 ไร่ ออกก่อน ซึ่งเกษตรกร จะรีบดำเนินการเก็บเกี่ยวภายในกลางเดือน กันยายน นี้ ทางสำนักงานโครงการชลประทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ ได้นำเอาเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากคลองมโนราห์ลงสู่คลองกระบือและคลองบางบาล จุดติดตั้ง บริเวณ ม.8 ต.กบเจา อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คลองระบายน้ำ ร.1ข.บางบาล 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดของทุ่งบางบาล ซึ่งคลองระบาย มีคลองธรรมชาติ มาเชื่อมต่อ ทำให้ปริมาณน้ำมารวมที่จุดนี้ และสามารถสูบน้ำออกได้อย่างสะดวก เป็นการป้องกันความเสียหายของนาข้าวเกษตรกร 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทางช้าง ตำบลบ้านคลัง และตำบลกบเจา เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างหนักติดต่อกันหลายวันและปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อยที่ซึมเข้ามาในคลองมโนราห์อันอาจเป็นเหตุให้เกิดปริมาณน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมที่นาเกษตรกรตำบลทางช้าง กบเจา และบ้านคลัง ได้
ส่วน สถานการณ์น้ำ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ไหลผ่านC13 1,300 ลบ.ม/วิ เมื่อวาน 1,207 ลบ.ม/วิ ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้น 93 ลบ.ม/วิ ระดับน้ำที่ C35 ระดับน้ำ 3.28 ม. เมื่อวาน 3.17 ม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 11 ซม. ขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้น ริมแม่น้ำน้อย อำเภอผักไห่ เสนา ระดับน้ำพระตำหนักสิริยาลัย ระดับ 3.02 ม. สูงเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 10 ซม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!