กาญจนบุรี-นายอำเภอเมืองฯประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ

กาญจนบุรี-นายอำเภอเมืองฯประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

               วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ.หอประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองกาญจน์ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ประธานประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ขี้แจ้งข้อราชการ ข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้
               1.แผนนายอำเภอออกตรวจเยี่ยม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลช่องสะเดา วันที่ 14 พ.ค 67 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา 2..การทบทวนชรบ.ในแต่หมู่บ้าน 3.งานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ใช้แอปพลิเคชัน ThaiD  การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  ประกันสังคม มาตรา 40 การยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ในวันที่ 7 พ.ค 67 สถานที่ อบต.ช่องสะเดา 4. เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้ช่วยกันดูแล ป้องกัน เฝ้าระวังในทุกพื้นที่ 5.สภากาชาดออกให้บริการรับบริจาคโลหิต วันที่ 21 พ.ค 67 ณ หอประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 6.เรื่องปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการลักขโมยสิ่งของ ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลในพื้นที่ของตน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!