นครสวรรค์-รองเลขาธิการิสพฐ. รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม. ราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ

นครสวรรค์-รองเลขาธิการิสพฐ. รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม. ราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            รองเลขาธิการิสพฐ. รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ม. ราชภัฏนครสวรรค์ ด้านการบริหารจัดการ การบริหารสถานศึกษา บริหารธุรกิจบริการ เป็นเลิศทางวิชาการ

             เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประขุมพระบาง อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดกิจกรรมบูรพาคณาจารย์ครั้งที่ 10 ใช้ชื่อว่า “100 ปี บารมีครู ศิษย์เชิดชูบูชา” ซึ่งในกิจกรรม คือการมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นปรากฏว่า ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้าน ที่ 5 การบริหารจัดการการบริหารสถานศึกษาบริหารธุรกิจบริการกิจการต่างๆเป็นเลิศทางวิชาการเป็นผู้มีความสามารถประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

            ดร.เกศทิพย์ ศุภวาณิช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) โครงการครุทายาท เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลำดับที่ 581 และจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เมื่อปี พ.ศ 2539 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาฟิสิกส์เชิงเคมี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่น วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ โครงการครุทายาท ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 หลังจากเสร็จพิธี ได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ แสดงความยินดีกับ ดร.เกตุทิพย์ ณ ร้านอาหารครัวอีแต๋น ร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์และได้รับของที่ระลึกจาก ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ซึ่งการที่ ดร.เกศทิพย์ได้รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและได้ตำแหน่งรองเลขาธิการ สพฐ. ยังความปลื้มใจให้กับเพื่อนร่วมรุ่นเป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!