อบจ.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน

อบจ.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            อบจ.นครสวรรค์ มอบทุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ รวม 286 ทุน

            เมื่อเวลา 13.00น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยา โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาส (นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครสวรรค์) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน สำหรับการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนักเรียน แยกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 123 ราย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 163 ราย รวมทั้งหมดจำนวน 286 ทุน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561″ การมอบทุนการศึกษา ทาง อบจ.และคณะผู้บริหาร คิดว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในการศึกษาต่อ และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง หากนักเรียนจะศึกษาต่อระดับปริญญา ก็สามารถขอรับทุนต่อเนื่องได้อีก ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน รวมทั้งปรึกษากันในการศึกษาต่อ เพื่อนำความรู้มาใช้ประกอบอาชีพ อันเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ” พลตำรวจสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!