อุตรดิตถ์-นอภ.พิชัย อบรมกระบวนการแนวทางการปฏิบัติงานหนูน้อยหัวแข็ง (ศูนย์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100%)

อุตรดิตถ์-นอภ.พิชัย อบรมกระบวนการแนวทางการปฏิบัติงานหนูน้อยหัวแข็ง (ศูนย์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100%)

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

              นอภ.พิชัย อบรมกระบวนการแนวทางการปฏิบัติงานหนูน้อยหัวแข็ง (ศูนย์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100%)

            วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาพิชัยดาบหัก ชั้น 2 หอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะแก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสวมหมวกนิรภัย 100% อำเภอพิชัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดอำเภอพิชัยหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ท้องถิ่นอำเภอพิชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน เจ้าหน้าที่กองศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) และอบรมกระบวนการแนวทางการปฏิบัติงานหนูน้อยหัวแข็ง (ศูนย์เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100%) เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอพิชัย มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยระดับท้องถิ่น

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!