ราชบุรี-โรงพยาบาลโพธารามจัดโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

ราชบุรี-โรงพยาบาลโพธารามจัดโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

            โรงพยาบาลโพธารามจัดโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                ที่ห้องประชุมนราธร ชั้น 4 โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายแพทย์วิชิน โชติปฎิเวชกุล ผอ.โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมกับกาชาดจังหวัดราชบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

               ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบให้การรับบริจาคโลหิตชองศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาซาดไทยนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตเป็นจำนวนมาก ทั่วทั้งประเทศ หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิต มาสำรองไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้การรักษาผู้ป่วยไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไป อาจทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากการขาดแคลนโลหิต ในการรักษาพยาบาล สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร กอ.รมน. เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้กำหนดจัดโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุสล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมวาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันบีหลวงและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่น ๆ ที่แพร่ระบาดในสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานตลอดจน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!