ตาก-อ.อุ้มผาง จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

ตาก-อ.อุ้มผาง จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยมีกิจกรรม จัดทำแนวกันไฟ การจัดเก็บเชื้อเพลิง การทำฝายชลอน้ำ และปล่อยแถวชุดควบคุมดับไฟป่าของหน่วยวานในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมประกับด้วย ฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผาง กองร้อย อส.อ.อุ้มผาง ที่5 เขตรัษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.29 ตำรวจภูธรอุ้มผาง ตำรวจตระเวนชายแดน 347 อบต.อุ้มผาง เทศบาลอุ้มผาง ประชาชนในพื้นที่ ณ แปลงป่าสาธิต บ้านยาโม่ หมู่ 5ตำบลอุ้มผาง จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!