อุตรดิตถ์-อ.พิชัย จัดวัดร่มรื่น โรงเรียนร่มเย็น ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวัดและโรงเรียน

อุตรดิตถ์-อ.พิชัย จัดวัดร่มรื่น โรงเรียนร่มเย็น ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวัดและโรงเรียน

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

              เมื่อเวลา 08.00 น. วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย หมู่ที่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยเป็นประธานในโครงการวัดร่มรื่น โรงเรียนร่มเย็น ชาวอำเภอพิชัย ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวัดและโรงเรียน พร้อมกันนี้ นายสุรศักดิ์ นายอำเภอพิชัย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการวัดร่มรื่น โรงเรียนร่มเย็น ชาวอำเภอพิชัย ร่วมใจปลูกต้นไม้ในวัดและโรงเรียนแก่คณะครูและนักเรียน
              สานต่อ 12 เป้าหมายร่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ในเป้าหมายที่ 4 เมืองสิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดและโรงเรียน ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชุมชน ตามแนวคิด “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ทำให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม การปกป้องการบุกรุกที่สาธารณะ และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกต้นสัก จำนวน 50 ต้น พร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนให้ทราบถึงการปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธี ปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!