อยุธยา-บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา

อยุธยา-บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

วัดใหญ่ชัยมงคล จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

             เมื่อเวลา 08.39 น.วันที่ 6 มีนาคม 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ที่พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครง เมื่อ 435 ปีที่ผ่านมา โดยมี แม่ชีสมจิตต์ ควรเลี้ยง พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ ฉายแสง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางวัดใหญ่ชัยมงคล ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา โดยมีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาเข้าร่วมในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
              พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล กล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชรญ์ที่ 2 มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลกเสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2133 สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงหลั่งทักษิโณทกตัดสัมพันธไมตรีกับหงสาวดี และกวาดต้อนครัวไทยครัวมอญข้ามแม่น้ำสะโตงกลับคืนพระนคร เมื่อปี พ.ศ.2126 ในปี พ.ศ.2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ยกทัพไปตีทัพของพระยาพะสิม ซึ่งยกมาจากหงสาวดี และสมทบกับกองทัพของนรธามังช่อ ซึ่งยกลงมาจากเชียงใหม่เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ แต่ก็ถูกพระนเรศวรตีแตกพ่ายไป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา ณ เมืองแครง 26 เม.ย.2127 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 439 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!