ชลบุรี-คัดเลือกตัวแทนนักร้องคาราโอเกะผู้สูงอายุ พิษณุโลกเกมส์ ครั้งที่ 15 อดีตทหารเรือวัย 67 ได้เป็นตัวแทนลูกทุ่งฝ่ายชาย

ชลบุรี-คัดเลือกตัวแทนนักร้องคาราโอเกะผู้สูงอายุ พิษณุโลกเกมส์ ครั้งที่ 15 อดีตทหารเรือวัย 67 ได้เป็นตัวแทนลูกทุ่งฝ่ายชาย

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              นายสุนทร มูเนาวาเราะ นอภ.สัตหีบ มอบหมายให้ นายปิยะวิทย์ เต็มสอาด ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ประเภทลูกกรุง และประเภทลูกทุ่ง ชาย-หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ร้าน ดีเจ แต้มสี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” ระหว่างวันที่ 3 -6 พ.ค.66 ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 60 คน ผลการแข่งขันปรากฏว่า ชนะเลิศ ประเภท ลูกทุ่งชายได้แก่ นาวาตรีสืบสมุทร สาครจันทร์ อายุ 67 ปี ชนะเลิศลูกทุ่งหญิง ได้แก่ คุณพนิดา จงจิตร อายุ 60 ปี ส่วนชนะเลิศ ประเภทลูกกรุงชาย ได้แก่ นายกรกมล สว่างไสว อายุ 66 ปี และชนะเลิศ ลูกกรุงหญิง ได้แก่ คุณกรกมล สว่างไสว อายุ 66 ปี ซึ่งทั้ง 4 คนนี้ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ ในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 หรือพิษณุโลกเกมส์ ณ จังหวัดพิษณุโลก

              นายปิยะวิทย์ เต็มสอาด ปลัดอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับอำเภอสัตหีบ จัดการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะประเภท ลูกกรุง ประเภทลูกทุ่ง ชาย-หญิงผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระดับประเทศ ประจำปี 2566 หรือพิษณุโลกเกมส์ ที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ตลอดจนชมรม ต่างๆ ทุกอำเภอ จองจังหวัดชลบุรี ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 60 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!