ศรีสะเกษ-“หลวงพ่อพุฒ”นำชาวพุทธนับพันก่อเจดีย์ข้าวเปลือกถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

ศรีสะเกษ-“หลวงพ่อพุฒ”นำชาวพุทธนับพันก่อเจดีย์ข้าวเปลือกถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

เวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวง ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส จะทำให้ชีวิตตนเองและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

                เมื่อวันที่ 6 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพุทธศาสนิกชนในเขต ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศมาร่วมกันประกอบพิธีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ซึ่งปรากฏว่ามีพุทธศาสนิกชนนำเอาข้าวเปลือกจำนวนมากบรรจุกระสอบปุ๋ยมาเทกองรวมกันเป็นเจดีย์ข้าวเปลือกกองใหญ่มาก และนำเอาข้าวเปลือกที่บรรจุในกระสอบมาวางล้อมรอบเอาไว้ จากนั้น ผู้ที่มาร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมใจกันปักต้นเงินลงไปในกองข้าวเปลือก เพื่อทำเป็นผ้าป่าข้าวเปลือกด้วย โดยมี นายสำเร็จ ไพรบึง นายก อบต.ไพรพัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีถวายเจดีย์ข้าวเปลือกให้กับวัดไพรพัฒนา
              จากนั้น พระครูโกศลสิกขกิจได้นำชาวพุทธจำนวนประมาณ 1,000 คน เวียนเทียนรอบมณฑปหลวงปู่สรวง ซึ่งบนยอดมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวงนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานให้วัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นมิ่งขวัญให้กับชาวพุทธได้กราบไหว้สักการะบูชา และได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชาปีนี้ มีนายบุญมี เสนคราม กำนัน ต.ไพรพัฒนา นายปรเมษฐ์ ศรีบูรณ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ส.อ.ธีรยุทธ มณีโชติ ปลัด อบต.ไพรพัฒนา พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษา ประชาชน มาร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก
              พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า ในการก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ชาวบ้านก็จะนำข้าวเปลือกใส่กระสอบมาที่วัด แล้วเอาไปเทกองรวมกันในที่วัดจัดไว้เป็นพระเจดีย์ควบคู่ไปกับการทำบุญ ข้าวเปลือกที่ได้ทางวัดจะนำไปเก็บไว้เพื่อสีเป็นข้าวสารทำเป็นอาหารนำมาถวายพระภิกษุสามเณรในสำนักเรียนบาลี วัดไพรพัฒนา และให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาได้กินเป็นอาหารระหว่างเรียน การก่อเจดีย์ข้าวเปลือก เป็นการทำบุญศาสนาของชาวบ้านด้วยการนำผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญมาร่วมกันบริจาคเพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนา อีกทั้งสร้างนิสัยด้านการบริจาค ความสามัคคีแก่ผู้คนในชุมชน นับเป็นภูมิปัญญาที่น่ารักษาไว้มากที่สุด
              พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวต่อไปว่า ในวันมาฆบูชาปีนี้ อาตมาภาพขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านจงทำแต่ความดี ละเว้นชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส อันนี้เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ยึดและปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกร่มเย็นตลอดไปขอเจริญพร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!