ชุมพร-เร่งเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ชุมพร-เร่งเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

ภาพ/ข่าว:ทะนงศักดิ์ ศุภการ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิวให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพรุใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ร่วมกับพ.ต.ท.สุขสันต์ ยิ้มแย้ม รองผู้กำกับ สภ.ปะทิว นายอนุรักษ์ ลือชัย ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก  วิทยากร บรรยาย พิเศษ นางสาวทรงศิริ มุสิกะ ยุติธรรมจังหวัดชุมพร  นางสาวธิดารัตน์ ปานสุข นิติกรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตรีหญิง เสาวลักษณ์ แสงมณี นิติกร สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติงาน ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชุมพร
          นายอนุรักษ์ ลือชัย กล่าวตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 มาตรา 68 ได้ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนอันประกอบด้วย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000บาท การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา อันเป็นความผิดยอมความได้ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาที่เป็นความผิดลหุโทษ ซึ่งข้อพิพาทดังกล่าว เป็นข้อพิพาทที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถดำเนินการได้ โดยใช้กลไกของคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดำเนินการเจรจาข้อไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นยุติธรรมทางเลือกให้กับประชาชน และมีกฎหมายรองรับ ลดปริมาณคดี และลดขั้นตอนการฟ้องร้องคดีสู่ชั้นศาล นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย อีกทั้งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ยังสามารถยุติความขัดแย้ง ความขุ่นข้องหมองใจให้คู่กรณี ทั้งสองฝ่ายสามารถ กลับมาคืนดี มีความสมานฉันท์และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ต่อไป
          นายเจริญโชค พรหมชุติมา เปิดเผยว่า ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ถือเป็นประโยชน์กับประชาชน ชาวตำบลสะพลี และชาวอำเภอปะทิว เป็นอย่างมาก เนื่องจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 หากมีข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่มาก และคดีอาญาลหุโทษคดีอันยอมความได้ ที่สามารถตกลงกันได้โดยความสมัครใจของคู่กรณีจะสามารถลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล และลดขั้นตอนการฟ้องร้อง รวมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ และสามารถยุติข้อพิพาทกันได้โดยสันติวิธี ภายใต้บันทึกข้อตกลงที่สามารถบังคับได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีขึ้นสู่ศาลลดปัญหาความขัดแย้งและเกิดความสมานฉันท์ในสังคม ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!