อุทัยธานี-ผู้ว่าฯรุดช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจน 5 คนชีวิตรันทด อาศัยอยู่กับคุณย่าวัยชรา 87 ปี

อุทัยธานี-ผู้ว่าฯรุดช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจน 5 คนชีวิตรันทด อาศัยอยู่กับคุณย่าวัยชรา 87 ปี

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด

            ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รุดช่วยเหลือครอบครัวเด็กยากจน 5 คน วัย 7 เดือน – 10 ปี ชีวิตรันทดแม่ทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ ซ้ำร้ายพ่อมาตายจากไปอีก ต้องอาศัยอยู่กับคุณย่า วัยชรา 87 ปี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะที่มีมานน้ำใจหลั่งไหลทั้งพระสงฆ์ และผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมามอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย
             ที่จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอทัพทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัด ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ และเยี่ยมเยียนครอบครัวของนางทองอ่อน ทองสุขดี อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี พร้อมหลาน จำนวน 5 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 เดือน – 10 ปี ( เด็ก 7 เดือนที่มีญาติของแม่เด็กที่รับไปอุปการะพามาด้วย ) ซึ่งอาศัยอยู่กับคุณย่า หลังจากมารดาไปมีครอบครัวใหม่
              ส่วนบิดาได้เสียชีวิตจากไปอีก ทำให้เด็ก ทั้ง 5 คน ต้องขาดเสาหลักของครอบครัว ต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก และต้องอาศัยอยู่กับคุณยายชรา วัย 87 ปี ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น เพื่อเตรียมวางแนวทางช่วยเหลือทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เด็กมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ขนม อาหาร และสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ มามอบให้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในขณะเดียวกันก็ยังมีธารน้ำใจหลั่งไหล มีทั้ง พระสงฆ์ และผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมามอบเงิน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้ครอบครัวดังกล่าวด้วยตัวเองในวันเดียวกัน อีกด้วย
            นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดอุทัยธานี ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทุกฝ่ายได้หาทางช่วยเหลือมาตั้งแต่แรกที่ทราบข่าว รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกจังหวัดอุทัยธานี ที่แสดงเจตจำนงที่จะมาช่วยเหลือน้องๆ ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นทางจังหวัดได้วางแนวทางช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะสั้น คือ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ขนม อาหาร และสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ มามอบให้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนในระยะยาว ทางจังหวัดได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
             โดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จะเข้ามาดูแลเรื่องของกองทุนเพื่อจะดูแลน้องๆ ในระยะยาวต่อไป รวมทั้งทางโรงเรียนเองได้ตั้งกรรมการ ที่จะบริหารเงินบริจาคของน้อง เพื่อจะส่งเสียเด็กๆเหล่านี้ ทั้งในเรื่องการกิน อยู่ ที่พักอาศัย และค่าการศึกษาต่างๆ ที่จะต้องดูแลเด็กๆ ทั้ง 5 คนนี้ ต่อไป ณ วันนี้ ต้องขอขอบคุณพี่ชายของคุณพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่ต้องรับภาระดูแลน้องๆ ด้วยความเต็มใจ โดยเราจะช่วยครอบครัวที่อุปถัมป์เด็กๆ เหล่านี้ด้วย โดยฝากทุกคน ไม่ต้องเป็นห่วงน้องๆ เราเต็มใจ ที่จะช่วยดูแลพวกเขาเหล่านี้อย่างเต็มที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!