ร้อยเอ็ด-ออกให้บริการหน่วยแพทย์และจังหวัดเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร

ร้อยเอ็ด-ออกให้บริการหน่วยแพทย์และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน       

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด และการออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
          จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ เพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ พบปะเยี่ยมเยียน ช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีกิจกรมให้บริการที่หลากหลาย เช่น การมอบยาพระราชทาน มูลนิธิ พอ.สว. การออกเยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุในพื้นที่ การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ การมอบจักรยานและทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน การมอบพันธุ์ปลาเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
          นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการของส่วนราชการ/หน่วยงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เช่น การให้บริการทางการแพทย์โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. การส่งเสริมอาชีพ การให้คำแนะนำปรึกษา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!