ชลบุรี-อัญเชิญเงินพระราชทานฯ มอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณี เหตุเพลิงไหม้เมาท์เท่น บี ผับ

ชลบุรี-อัญเชิญเงินพระราชทานฯ มอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณี เหตุเพลิงไหม้เมาท์เท่น บี ผับ

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

            ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบ นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเชิญเงินพระราชทานมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้าน เมาท์เท่น บี ผับ พร้อมด้วย นางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และครอบครัวผู้เสียชีวิต เข้าร่วมในพิธี

             นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านเมาเท่นท์บี เมื่อวันที่ 5 ส.ค.65 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 23 ราย ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี ได้เข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว เป็นเงิน ครอบครัวละ 10,000 บาท เป็นเงิน 230,000 บาท ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 ที่ผ่านมา
              จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้ติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ พบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย ได้แก่ นางสาวสิริกานต์ สุวรรณฉิม นางเรืองรอง จันทรา และนางจินตนา เกตุแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จึงได้จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณี เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ รายละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!