สระบุรี-เปิดศึก ผู้ใหญ่บ้าน ฟากแข้ง กำนัน  ที่ สนามฯ อบจ.

สระบุรี-เปิดศึก ผู้ใหญ่บ้าน ฟากแข้ง กำนัน ที่ สนามฯ อบจ.

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

              วันที่ 17 ก.พ.66. ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นาย ผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิด พิธีการแข่งขันฟุตบอล ‘’ ราชสีห์คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 มี นาย เอกพร จุ้ยสำราญ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอ ตัวแทน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี นาย วิรัช ศรีเพชร ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี กล่าววัตถุประสงค์ ในการจัดแข่งขันฟุตบอล ‘’ ราชสีห์คัพ ครั้งที่ 2 ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ ทั้ง13 อำเภอ
              วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรง และตระหนักเห็นความสำคัญของการกีฬา การออกกำลังกาย เป็นยาวิเศษช่วยพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ ในการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วัน ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ได้แบ่งนักกีฬาฟุตบอลออกเป็น 8 ทีม ได้แก่ สาย A ประด้วย 4 ทีม 1.บ้านหมอ-ดอนพุด 2.หนองโดน – พระพุทธบาท 3.เสาไห้ -เฉลิมพระเกียรติ 4.วิหารแดง ส่วนสาย B ประกอบด้วย 4 ทีม 1.หนองแค – หนองแซง 2.มวกเหล็ก – วังม่วง 3.เมือง 4.แก่งคอย ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ราชสีห์ ตามลำดับ
                 นาย ผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวชมว่า ตามที่ท่านประธานดำเนินงาน จัดการแข่งขันได้กล่าวรายงาน ทำให้ทราบว่าทางคณะกรรมการดำเนินงานได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอ
                  ด้าน นาย วิรัช ศรีเพชร ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี 13 อำเภอ 109 ตำบล 1,022 หมู่บ้าน ในภาพรวมของกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ผู้ช่วย ที่ได้มาออกกำลังกาย และแสดงความสมัครสมานสามัคคีของกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในฐานนะเป็นผู้นำระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ในเขตจังหวัดสระบุรี ซึ่งในการจัดแข่งขันถือว่าเป็นประเพณีและจะจัดขึ้นทุกๆปีต่อไป
                  บรรยากาศภายในงาน มี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกองเชียร์มาสร้างสีสันให้กับการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ โดยเฉพาะ นาย วิรัช ศรีเพชร ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระบุรี ได้แนะนำชื่อ นาย เอกพร จุ้ยสำราญ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็น นาย เอกพร สิบจุ้ย ต้องขำตัวเองขณะกล่าวรายงานต่อหน้าผู้ว่า จนสร้างเสียงหัวเราะให้แก่เหล่าบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งสนาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!