อยุธยา-ผวจ.กรุงเก่า ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

อยุธยา-ผวจ.กรุงเก่า ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในพื้นที่อำเภอวังน้อย

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โดมอเนกประสงค์ หมู่บ้านเจษฎา 6 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน ภายใต้แนวคิด “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดำเนินการโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย นางจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอวังน้อย ให้การต้อนรับและร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมงานประมาณ 250 คน
                 ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้แทนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 90,000 บาท รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาจากวัดตะโก ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า และมูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวม 4 ราย จากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 3 ครอบครัว รวม 5 ราย ในพื้นที่อำเภอวังน้อย
                   นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมกัน ในรูปแบบของการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการกลุ่มเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถที่จะเข้าถึงบริการและความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงเยี่ยมเยียนสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น จากภาครัฐได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!