ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนและเดินหน้าผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมว

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชนและเดินหน้าผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมว

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 2 คาดสู่ความสำเร็จ 7 ปี สร้างอาชีพยั่งยืน

                 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการติดตามโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ฉบับใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 กลุ่ม
                 คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์โนนชัย และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านดอนกลาง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่จะทำให้กลุ่มเกษตรกรได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น จากเดิมในปีที่ 4-6 ต้องส่งเงินต้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และปีที่ 7 ต้องส่งคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมด เปลี่ยนเป็นในปีที่ 4 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปีที่ 5 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ในปีที่ 6 ส่งคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และในปีที่ 7 ส่งคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมด คาดหมายสู่ความสำเร็จ สร้างอาชีพด้านการปศุสัตว์อย่างยั่งยืน

ปศุสัตว์ร้อยเอ็ดเดินหน้าผ่าตัดทำหมันน้องหมาน้องแมว สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อำเภอสุวรรณภูมิ

                  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ออกหน่วยปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 36 ตัว แมว จำนวน 8 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 47 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!