อุบลราชธานี-ถอดบทเรียน เหตุการณ์อุทกภัยปี 65 เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในอนาคต

อุบลราชธานี-ถอดบทเรียน เหตุการณ์อุทกภัยปี 65 เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในอนาคต

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี 

จ.อุบลฯ ถอดบทเรียน เหตุการณ์อุทกภัยปี 65 เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในอนาคต

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมสรุปประเมินผลการปฏิบัติงาน(ถอดบทเรียน) ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ไปยังอำเภอในพื้นที่เสี่ยงประสบอุทกภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบสรุปสถานการณ์อุทกภัยและผลการดำเนินงาน ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการพิจารณาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และจัดทำคู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน องค์ความรู้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอุบลราชธานี


         โดยมี ว่าที่ ร.ต.มนต์สง่า ลีลาศสง่างาม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการ คณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงาน มณฑลทหารบกที่ 22 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประธานที่ 7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานทางหลวงที่ 9 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!