ร้อยเอ็ด-เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด-เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

      อำเภอโพธิ์ชัย เปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ ชมขบวนข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก นางรำชุดเอกลักษณ์ประจำอำเภอ กว่า 500 นางและของดีเมืองโพธิ์ชัยอีกหลากหลาย

          เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยประจำปี 2566 ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ชมขบวนศรัทธาหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำอำเภอโพธิ์ชัย ขบวนข้าวจี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก ตื่นตากับการชมขบวนนางรำสาวงามอำเภอโพธิ์ชัย ด้วยชุดเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองอำเภอโพธิ์ชัย ที่สวยงาม กว่า 500 นาง และเลือก ชม ชิม ช้อป ของดีเมืองโพธิ์ชัยหลากหลาย จากซุ้มแต่ละตำบล และรอบๆบริเวณงาน มีชาวอำเภอโพธิ์ชัย และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก
           นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวว่า งานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2536 และได้ดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาถึงปี 2566 เป็นปีที่ 28 ซึ่งถือเป็นงานประเพณีของอำเภอ โดยกำหนดจัดงานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สำหรับปีนี้ กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 6 วัน บุญข้าวจี่เป็นบุญประจำเทศกาล ของชาวอีสาน เป็นการทำบุญตามฮีต 12 ซึ่งกำหนดทำในเดือน 3 โดยเริ่มทำบุญตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ ของเดือน 3 เป็นต้นไป ซึ่งมีกำหนด 30 วัน เท่ากับกำหนดกฐิน ดังคำพังเพยของอีสานที่ว่า เดือนสามคล้อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย จัวน้อยเช็ดน้ำตา บุญข้าวจี่นี้ โบราณาจารย์ ยกเป็นบุญพิเศษอันหนึ่ง เทียบเท่าบุญผะเหวด และบุญกฐิน การจัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น และเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน นำมิติทางวัฒนธรรม แก้ไขปัญหาเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองของคนในชาติ นำทุนทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม และผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าทางการเกษตรที่เรียกว่าของดีเมืองโพธิ์ชัยในท้องถิ่นของอำเภอโพธิ์ชัยและใกล้เคียง ส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและดำรงไว้สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานดีเด่นของชาวอำเภอโพธิ์ชัยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ

              กิจกรรมในงานประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชมเยี่ยมชมการจัดบูธเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ร่วมชิม ข้าวจี่เมืองโพธิ์ชัยที่เป็นเอกลักษณ์หลากหลายรูปแบบอร่อยที่สุดในโลก การแข่งขันกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น การ ประกวดนางงามบุญข้าวจี่ และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!