ประจวบคีรีขันธ์-มหาวิทยาลัยราชมงคลฯรัตนโกสินทร์ ฯจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ U๒T for BCG จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์-มหาวิทยาลัยราชมงคลฯรัตนโกสินทร์ ฯจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ U๒T for BCG จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

มหาวิทยาลัยราชมงคลฯรัตนโกสินทร์ ฯจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ฯ U๒T for BCG จ.ประจวบคีรีขันธ์

         เวลา 13.30 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 66 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีฯ และคณะอาจารย์ เปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U๒T for BCGของกลุ่มสินค้าพื้นบ้านของชาวจังหวัดประจวบฯ
        โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม นายองครักษ์ ทองนิรมล รอง ผวจ.ปข. ร่วมเป็นประธานเปิด โดยได้นำเอากลุ่มสินค้า”โอทอป” ในระดับหมู่บ้าน ตำบลของประจวบฯ เช่น สินค้าสัตว์น้ำทะเลแห้ง น้ำปลา น้ำพริก และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กระเป๋า ที่ผลิตทำขึ้นด้วยมือแบบธรรมชาติ เปิดร้านจำหน่ายขาย โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชมงคลฯศาลายา-ราชมงคลวิทยาลัยเขตวังไกลกังวล นำคณะครูอาจารย์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการวิจัยพัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการ เข้าร่วมเสวนาแนะนำสินค้า
          ดร.ดนุชฯ กล่าวว่าโครงการนี้ทางกระทรวงอุดมศึกษาฯ ได้ดำเนินการมาร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน ให้คณะอาจารย์นำเทคโนโลยี่ และนวตกรรมใหม่ลงในสินค้า ผลิตภัณฑ์ สู่ 7,435 ตำบล ในจำนวนของสินค้า15,000 ชนิด ซึ่งก็พบว่าเมื่อพัฒนาร่วม ส่งเสริม ต่อยอด แล้วก็ทำให้สินค้ามีคุณภาพที่ดียิ่ง การที่จะนำเอาสินค้า ผลิตภัณฑ์ ที่กลุ่มชาวบ้านชุมชน ทั่วประเทศออกไปจำหน่ายขายยังต่างประเทศเช่น สหรัฐ ฯ ยุโรป และ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ที่มีคนไทยอยู่ในแต่ละเมืองนั้น ตนเองก็เห็นชอบในทางนโยบาย แต่เมื่อสำรวจสินค้าที่ดี มีคุณภาพ จากแหล่งผลิตของหมู่บ้าน ชุมชน แล้วก็พบว่าอัตรากำลังการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมส่งออกนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องผลิตและจำหน่ายขายกันในแต่ละอำเภอ จังหวัด โดยทางกระทรวงฯ ก็ยังได้สัญญาลงนาม MoU ร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทย เอาไวัในโครงการนี้
           สำหรับการเปิดงานในโครงการนี้ทาง ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ ฯ ก็ยังมอบประกาศเกียรติบัตรสินค้าคุณภาพดีเด่นแก่ นางอังศณา มะหะหมัด นางกัญยากร จะโรจน์รัมย์ ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ทำการวิจัยและผลิต”น้ำปลา” ที่มีคุณภาพขึ้นมาจนสร้างชื่อเสียงให้กับชาวชุมชนบ้านเขาแดง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยทั่วประเทศ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!