นครสวรรค์-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์ เพื่อเลือกตั้ง ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด

นครสวรรค์-เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์ เพื่อเลือกตั้ง ผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัด

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อเวลา 13:00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม 42C นครสวรรค์ มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทีมพัฒนาเกษตรนครสวรรค์ ทั้งนี้จะมีการรับสมัครผู้แทนสภาเกษตรกรนครสวรรค์ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตามพระราชบัญญัติมาตราที่ 33 (1) พ.ศ.2553 ว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จะมีผู้แทนเกษตรกรของแต่ละอำเภอ 15 อำเภอ 16 เขต ซึ่งอำเภอไพศาลีจะมีตัวแทน 2 คน นอกนั้นอำเภอละ 1 คน
             สำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเกษตรกรนครสวรรค์ คือ นายเศรณี อนิลบล อดีตเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถ แต่ละคนมีประสบการณ์ด้านการเกษตรมากมาย สำหรับผู้แทนเกษตรกรจะเป็นผู้ที่พัฒนาด้านการเกษตรของเกษตรกร เช่น เรื่องการปลูกพืช การทำนา การทำไร่ การทำสวน เรื่องดิน เรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำ ตลอดจนตลาดสินค้าการเกษตร อีกทั้งเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ฯลฯ ในการเปิดตัวครั้งนี้มีกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละอำเภอมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากจนเต็มห้องประชุมของโรงแรม 42C

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!