อุดรธานี-เสนอชื่อ 2 ราย ยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

อุดรธานี-เสนอชื่อ 2 ราย ยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

               ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศากลางจังหวัดอุดรธานี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางกนกธร ธนาธันย์บดี กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เพื่อช่วยเหลือพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคมแล้วได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกล้าออกมาช่วยเหลือสังคมมากขึ้น

            จังหวัดอุดรธานี ได้แจ้งทุกอำเภอตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการสำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2565 ที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองดีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ.2556 โดยมีอำเภอกู่แก้ว และอำเภอประจักษ์ศิลปาคมเสนอรายชื่อบุคคลให้จังหวัด พิจารณา จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับการพิจารณาเป็นพลเมืองดีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!