อุดรธานี-คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาฯ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

อุดรธานี-คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาฯ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

              นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตย์ ลิมปพะยอม ประธานตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะฯ คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ทั้งทางด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ฯลฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!