ราชบุรี-ทหารช่าง และมทบ.16 ARMY OPEN HOUSE ผลัดที่ 2 ปี 65

ราชบุรี-ทหารช่าง และมทบ.16 ARMY OPEN HOUSE ผลัดที่ 2 ปี 65

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 ธ.ค.65 กรมการทหารช่าง จัดกิจกรรม “เปิดบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2565 (ARMY OPEN HOUSE)” โดยมี พล.ท. ไพรัช โอฬารไพบูลย์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธี พร้อมเข้าพบปะพูดคุยและให้การต้อนรับญาติๆ ของน้องทหารใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดง การรำมวยไทย, การใช้ดาบปลายปืน และการแสดงยิงปืนฉับพลัน จากน้อง ๆ ทหารใหม่ และการแสดงวิชาชีพเกี่ยวกับช่างปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ, ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก , ช่างตัดผม และช่างเชื่อม ของหน่วยฝึกที่ 1 และหน่วยฝึกที่ 2 กองพันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง และหน่วยฝึกที่ 3 กรมทหารช่างที่ 21
                      นอกจากนี้ หน่วยฝึกทหารใหม่ ยังได้เปิดให้ญาติทหารใหม่เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงนอน , โรงเลี้ยง เพื่อให้ครอบครัวญาติทหารใหม่เกิดความมั่นใจต่อสภาพความเป็นอยู่ และระบบการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
             การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่ ร่วมกับผู้ปกครอง ที่สำเร็จการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นทั่วไป และการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่เหล่าทหารช่าง พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทหารใหม่ เข้าเยี่ยมชมหน่วยทหาร รับทราบกิจวัตรประจำวัน สร้างการรับรู้ในภารกิจ บทบาท หน้าที่ การดำเนินกิจกรรม เพื่อสังคมของหน่วยทหาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยกับครอบครัวทหารใหม่
              ขณะเดียวกัน มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ ผลัด 2 ปี 65 ที่บริเวณสนามฝึก มทบ.16 โดยมี พ.อ. ศตายุ จันตาศา เสนาธิการ มทบ.16 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเข้าพบปะพูดคุย และให้การต้อนรับญาติๆ ของน้องทหารใหม่ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดแสดง ทั้งหมด 5 ชุด เช่นการต่อสู้มวยไทย, การใช้ดาบปลายปืน และการแสดงยิงปืนฉับพลัน จากน้องๆ ทหารใหม่ พร้อมทั้งมีการแสดงมุทิตาจิตต่อญาติของทหารใหม่อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!