สุพรรณบุรี-ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์

สุพรรณบุรี-ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์

ภาพ-ข่าว:รัตนา สว่างศรี

            ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off ปล่อยแถวปฏิบัติการขับเคลื่อนงานจัดระเบียบสังคมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน “การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์” โดยมีนายกองตรี จิตรติ รามเนตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคตะวันตก และนายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
            ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณสุข สรรพสามิต (สสส.) (สคล.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก สนธิกำลังกระจายกันออกตรวจตามสถานบริการ ร้านค้า สถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วย สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม โดยเฉพาะกลุ่มจิตเวชยาเสพติด ซึ่งมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนำไปสู่การก่อเหตุความรุนแรงในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่พักอาศัย ช่วงใกล้เข้าสู่ห้วงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ประชาชนชนต่างใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
           โดยนอกจากความเข้มข้น ในการปฏิบัติตามมาตรการ 10 รสขม ประกอบด้วย 1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด 2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณฟจราจร และไม่ขับรถย้อนศร 3 ข. คือ มีใบขับขี่, คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่แซงในที่คับขัน และ 4 ม. คือ ไม่ขับขี่รถขณะเมาสุรา สวมหมวกนิรภัย ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ที่ล้วนต้องบูรณาการร่วมปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการวางมาตรการเพื่อการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยง ที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการ ร้านค้า สถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ฯลฯ รวมถึงกลุ่มของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย พร้อมตระหนักถึงคุณและโทษ ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่ในทุกมิติพร้อมกัน ซึ่งอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้รับการคัดเลือกเป็น อำเภอนำร่อง ในการปฏิบัติการขับเคลื่อนงานจัดระเบียบสังคมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำเภอนำร่อง”การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์”
          โดยมีหน่วยงานและภาคีร่วมปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี กองร้อยอาสารักษาตินแดนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ 1 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!