ลพบุรี-คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี..ดูงานมณฑลทหารบกที่ 13

ลพบุรี-คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี..ดูงานมณฑลทหารบกที่ 13

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

             คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีคณะมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการฯ ของมณฑลทหารบกที่ 13 ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่พอใจตามพระราชดำริ
              วันที่ 23 พ.ย. 2565 พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการทหารพันธุ์ดีของมณฑลทหารบกที่ 13 อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมี พลตรี สิทธิชัย คัตตะพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 นำคณะทำงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่ของโครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบกที่ 13
             จากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดีพบว่าได้ดำเนินทำแปลงเพาะปลูกพืชผักพระราชทานชนิดต่างๆ และมีการดำเนินการคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช การเพาะต้นกล้า รวมทั้งมีการเลี้ยงกบ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงเป็ดเทศ การเลี้ยงปลา และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯในโครงการฯ จากนั้นได้เข้าห้องประชุมภายในโครงการเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนในอนาคต พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำไปแก้ไขและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ ขณะที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมเป็นที่พอใจ
              สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดีเป็นแนวพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ดำเนิน“โครงการทหารพันธุ์ดี’ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!