ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน” รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และทาสีม้าลายป้องกันอุบัติเหตุ

ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน” รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% และทาสีม้าลายป้องกันอุบัติเหตุ

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

           เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ตามแผนการจัดกิจกรรมของจังหวัดประจวบฯ ที่โดมเอนกประสงค์โรงเรียนหัวหิน มี นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ, นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน, พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะชัย ผกก.สภ.หัวหิน, นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุข อ.หัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน, นายสมชาย กระแจะเจิม ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 1, ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน หน่วยงานต่างๆ แขวงการทางหัวหิน สโมสรไลออนส์หัวหิน จิตอาสา คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมอบหมวกกันน๊อกให้กับนักเรียนและร่วมกันทาสีขอบฟุตบาทบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนให้มองเห็นเด่นชัดและเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย

             จากที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เผยถึงมติ ศปถ.ได้เห็นชอบเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ประจวบฯ เล็งเห็นว่าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมติคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดประจวบฯได้มีการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามในพื้นที่ทุกอำเภออย่างต่อเนื่องในวันที่ 21 ของทุกเดือน

              โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 % รวมถึงนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และย้ำเตือนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ผู้นำต่างๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!