อยุธยา-รองผู้ว่าฯรับมอบถุงยังชีพประทานสมเด็จพระสังราชฯ

อยุธยา-รองผู้ว่าฯรับมอบถุงยังชีพประทานสมเด็จพระสังราชฯ

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบถุงยังชีพประทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพประทานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอนครหลวง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             โดยมี นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.อ.จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ผู้อำนวยการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร เป็นผู้เชิญถุงยังชีพประทานของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มามอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3
               นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน 4 อำเภอ 13 ตำบล 91 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 10,316 ครัวเรือน คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนธันวาคม 2565 นี้ โดยช่วงสถานการณ์อุทกภัย ที่ผ่านมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มามอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3
              ประชาชน ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างรู้สึกสำนึกในพระเมตตา ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และทรงมีพระบัญชา ให้ผู้แทนเชิญถุงยังชีพประทาน มามอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ชาวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!