นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาเพื่อพัฒนาการศึกษา

นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาเพื่อพัฒนาการศึกษา

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             นางสดศรี สุขสิงห์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย นายวิบูลย์ สุขสิงห์ เจ้าของโรงเรียน นายมนตรี สุขสิงห์ ผู้จัดการโรงเรียน ดร. เสริม จันทร์คำ ผู้บริหารโรงเรียน นางสาวกาญจน์ สิทธิพงษ์สุทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารและอาจารย์พิเศษ นายเฉลิม รอดหลง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาจารย์พิเศษ
             สำหรับหัวข้อประชุมของคณะกรรมการบริหารได้แก่ การติดตามการบริหารโรงเรียน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การให้บริการด้านต่างๆของนักเรียน การวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเรื่องอื่นๆ
            สำหรับโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีการจัดการศึกษา 2 ระดับคือ การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาระดับการศึกษาผู้ใหญ่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้โรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองนครสวรรค์ สะดวกกับการเดินทางรับ-ส่งนักเรียนเพราะอยู่ห่างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ประมาณ 100 เมตร
            ทีมคณะผู้บริหารมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่า ในอนาคตโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปถึงชั้นประถมปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้านและเคยจัดมาแล้วหลายสิบปีและประสบความสำเร็จมีศิษย์เก่า เป็นแพทย์ เป็นพยาบาล เป็นวิศวกรตลอดจนเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย และอื่นๆ จำนวนมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!