นครสวรรค์-ชมรมครู นว.ประชุมรับส่งมอบงาน สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมของโรงเรียน

นครสวรรค์-ชมรมครู นว.ประชุมรับส่งมอบงาน สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             นายนิรันดร์ ศิริวัฒน์ อดีตประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผนว่า ทางชมรมฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ ปี 2561 – 2565 โดย นายนิรันดร์ ศิริวัฒน์ ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ ปี 2561 – 2565 พร้อมคณะกรรมการบริหารได้มอบงานในหน้าที่และความรับผิดชอบตำแหน่งประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ให้แก่ นายฉลาด พะนาน ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์คนใหม่ ปี 2565-2567 โดยมีการส่งมอบวัสดุครุภัณฑ์จำนวน 31 รายการ แฟ้มเอกสารและสมุดบัญชีธนาคาร 5 รายการ
            ทั้งนี้อดีตประธานชมรมครูฯคนเก่า กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารที่ร่วมกันบริหารมาเป็นเวลา 6 ปี มีการจัดกิจกรรมและงานต่างๆดำเนินไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อยและสำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ตนเองขอส่งมอบงานให้กับประธานชมรมครูคนใหม่ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถที่จะสานงานต่อไป
            นายฉลาด พะนาน ประธานชมรมครูฯ คนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกชมรมที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้มาเป็นประธานบริหารชมรมครูและจะสืบสานงานกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชมรม ต่อโรงเรียน ต่อสาธารณะให้ดียิ่งที่ขึ้นไปตามลำดับ
             สำหรับชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการดูแลด้านสวัสดิการซึ่งกันและกันของสมาชิก มีการร่วมกันจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานของโรงเรียนนครสวรรค์ อีกทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งนี้กิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปีได้แก่ การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน การร่วมงานวันคบ้ายวันสถาปนาโรงเรียน การร่วมกิจกรรมกีฬาคณะสีของโรงเรียน การร่วมกิจกรรมการรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ การร่วมงานมุทิตาจิตครูเกษียนณอายุราชการ การร่วมงานราตรีม่วงขาว การจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่วัยเกษียณ และกิจกรรมอื่นๆตามเทศกาล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!