กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯมอบนโยบายให้กับส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่านมะขามเตี้ย

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯมอบนโยบายให้กับส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่านมะขามเตี้ย

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

               วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ. ที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อำเภอท่าม่วง พร้อมด้วย นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี พันตำรวจเอก สรยุทธ เมฆมังกร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พันโท ประยุทธ ปิ่นกุมภีร์ หัวหน้ากลุ่มงานข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย ร่วมรับมอบนโยบายฯ
               สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้หน่วยงานในระดับอำเภอ เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติราชการขับเคลื่อนการบริหารงานในเชิงพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดกาญจนบุรี โดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้วยวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมดี สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน การท่องเที่ยวอัตลักษณ์เมืองกาญจน์ ย่านอุตสาหกรรมสีเขียวและประตูสู่ทวาย” และตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งปัญหาต่างๆ ทั้งด้านสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปัญหาด้านสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และด้านสุขภาพในการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมมอบหลักการทำงาน 4 หลัก ได้แก่ หลักคิดหลักการทำงาน หลักการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งทั้ง 4 หลักเมื่อนำไปปฏิบัติจากการเอาใจใส่ เข้าใจปัญหา และการพัฒนา ภายใต้ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาระดับจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป
               ต่อจากนั้น ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ได้เยี่ยมชมและร่วมทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดย นายเสน่ห์ ขำคง นายกเทศมนตรีตำบลด่านมะขามเตี้ย ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีและเพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ส่งเสริมภายในครัวเรือนและชุมชน ในครัวเรือนที่มีพื้นที่ในการจัดทำถังขยะเปียกให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!